Æblets dag i Vang

Lørdag den 26 September 2020 fejrer vi Æblets dag.

Vi mødes på Vang havn kl 13:00, hvor æblepressen vil være i brug. Du er velkommen med dine æbler. Da hele arrangementet foregår udendørs kan vi blive nød til at ændre lidt men æblepressen skal nok køre.

Der er selvfølgelig smagsprøver både af saft og æbler. Du skal blot medbringe eget glas.

Vi bruger også eftermiddagen på at snakke om æblesorter, vi smager og prøver at bestemme sorterne.

Hvad kan man bruge æbler til? Har du allerede lavet marmelade eller syltetøj, så lad os smage og evt. få en opskrift.

Tag eftermiddagskaffen med. Har du lyst til at bage æblekage eller har du lavet noget æblemarmelade som du synes vi skal smage, er du velkommen til at tage med. Jeg sørger for brød, engangsbestik og paptallerkener.

Efter kaffen tjekker vi lige om sommerpodningen på Birtes æbletræ lykkedes.

Mikael Boldt
Vang 69

Møde om Sektorplan om Bornholms byer

“Vang by ligger langs den nordligste del af Bornholms vestkyst, og er afgrænset mod nord og syd af skovbevokset klippekyst og mod øst af sommerhuse der grænser op til det åbne land.

Kyststrækningen nord og syd for byen er omfattet af fredninger og naturkulturbeskyttelse og store dele af byen er omfattet af kulturbeskyttelse.”

Center for Regional Udvikling – BRK, har sendt Vang Beboer- og Grundejerforening deres udkast til by-beskrivelser. Disse beskrivelser justeres løbende og BRK vil gerne have tilbagemelding inden den 1. september d.å., så disse er opdateret i forbindelse med kommuneplanforslaget som skal behandles politisk.

Vang Beboer- og Grundejerforening indbyder derfor interesserede til at mødes for sammen at drøfte eventuelle reaktioner på fremsendte. Vi gør opmærksom på, at der herefter lægges op til, at den enkelte grundejer/beboer, alene eller i fællesskab med andre udformer og sender evt. ændringsforslag til BRK.

Mødet holdes tirsdag d. 25. august kl. 19.30 i Salteriet. Af hensyn til forholdsregler ifm Covid-19 beder vi om tilmelding på vangbgf@gmail.com, idet Salteriet højst rummer 23 deltagere.

Hilsen fra Vang Vandværk:
Hold øje med dit Forbrug!

Hermed en sommerhilsen fra dit vandværk.

Det har været en god sommer med højt vandforbrug.

Vores vandforbrug toppede i perioden 15-17 Juli, hvor vi pumpede omkring 120 m³ vand op i døgnet. Her i August er vandforbruget stadigvæk højt – 75-85 m³/døgn.  Til sammenligning, så er vandforbruget i Januar-Februar under 20 m³ og når sit absolutte minimum på omkring 15 m³.

Vores vandforbrug er højere nu end på samme tid sidste år, så gør dig selv en tjeneste:

Tjek dit vandforbrug og din installation.
Vær opmærksom på om rosenbedet eller gårdspladsen er lidt for våd.

Udskiftning af vandmålere er nu afsluttet. 

Næste gang bliver vandmåleren aflæst automatisk.

Sammen med den nye måler fulgte lille brugsvejledning.


Bemærk at måleren har en fejlvisning, hvor de vigtigste er:
LEAK: Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.
BURST: Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse – 0,5m³ i en halv time = 500 liter i en halv time – hvilket kan være tegn på et sprængt rør.

Læs her: den lille brugsvejledning.
Læs her: om alle vandmålerens fortræffeligheder.

Husk! Tjek dit vandforbrug!

Vandværksbestyrer Mikael Mogensen kan kontaktes på mobil 40369142
Læs mere på Vang Vandværks Hjemmeside

Referat fra Vang Beboer og Grundejerforenings Generalforsamling

Så er referat og regnskab underskrevet og kan læses via linkene herunder.
(Dokumenterne er fjernet og linkene er døde)

Endnu en gang tak for en god generalforsamling

på bestyrelsens vegne

Iris Kofod
Formand

Tejn IF arrangerer DIRT i Vang

Lørdag en 29 August 2020 med start kl 12:00

Er du til sjove udfordringer? Kan du finde dit indre legebarn?

Forvent at skulle skubbe, trække, slæbe, løbe, hoppe, kravle i mudder, bære, give high fives og få en en fed oplevelse. Du må gerne lege med.

Glæd jer til årets vilde oplevelse på og i området omkring Vang

Dette er ikke et løb for tøsedrenge/tøsepiger – jammer og piv, piv gider vi ikke at høre på.

Vi lover dig en oplevelse som du sent glemmer.
Læs mere på Tejn IF Løb

Tejn IF forbereder ruten i løbet af fredag d. 28. august og lørdag formiddag d. 29. på Vang Havn og piller ned, så snart løbet er færdigt.

Løbet starter den 29. kl 12.00, og arrangørerne forventer, at aktiviteten er afviklet kl. 15.00. Sidst på eftermiddagen er de således væk igen.

Æbler (ny dato i August)

af Mikael Boldt

Det er ikke nogen hemmelighed at jeg er vild med æbler. Derfor vil jeg gerne følge op på sidste års æbledage, hvor æblepressen blev pakket ud 2 gange i efteråret og vi fik presset en masse saft. Jeg selv fik masser af frisk æblemost til morgenbordet, samt æblesaft til cider og vin.

I år vil jeg gerne gentage succesen og samtidig udvide med lidt nye aktiviteter, så i år har jeg planlagt følgende aktiviteter:

  • Søndag 30 August, kl 13: Vi tester æblepressen med første høst af de tidlige søde æbler. Vi slutter med kaffe og æblekage – som i selv medbringer ;-). Der er masser af æbler på Discovery-træet så høsten tegner god og jeg håber der vil blive smagsprøver til alle.
  • Lørdag 26 September, kl 13: Æblets dag i Vang – Vi bringer, hvad vi har af forskellige æble-sorter, smager på dem, og presser most.
  • Søndag 11 Oktober kl 11: Æblepressen kører for sidste gang i år: Vi presser æblemost til bl.a. cider og vin.

Kan man pode æbletræer om sommeren?
Egentlig ville jeg gerne have afholdt kursus i podning til Påske men Corona situationen gjorde at jeg var nød til at aflyse. I stedet vil jeg vise, hvordan man poder æbletræer om sommeren. Så efter vores første æblemost dag vil jeg vise, hvordan man kan sætte flere æblesorter på samme træ.

Den bedste tid for Sommerpodning eller Okulation af frugttræer er i August måned. Grundstammen skal stadig være i god vækst. I tørre perioder skal der vandes godt før okulationen. Dagtemperaturen skal helst være over 20 grader.

Jeg demonstrerer metoden Lørdag 29 August, omkring kl 16 – når jeg har drukket min kaffe. Birthe Rasmussen har et gammelt vild-æble som jeg har fået lov til at pode på.

Husk vores Generalforsamling

Her kommer en reminder om vores generalforsamling Søndag d. 12. juli kl. 10.00 på The Ranch i Rutsker. Da vi gerne vil sikre at der er morgenbrød til alle, er en tilmelding ønskeligt til ihk@pc.dk. På forhånd tak. (Tak til jer som allerede har tilmeldt jer. )

Dagsorden:

1)Valg af dirigent

2)Formandens beretning

3)Aflæggelse af regnskab

4) a) Indkomne forslag
b)Fastsættelse af kontingent
(Herunder gennemgang af budget)

5)Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

6)Eventuelt

Se Regnskabet her: Vang grundejerforenings regnskab 2019 m underskrifter

Tak til jer som allerede har tilmeldt jer. Da vi gerne vil sikre at der er morgenbrød til alle, er en tilmelding ønskeligt til ihk@pc.dk. På forhånd tak.

Vang beboer og grundejerforening

Bjergmesterskabet Vang – Hammer fyr

På Fredag den 10 Juli mellem 15 og 17 afvikles det årlige bjergmesterskabsløb v/ Bornholm Cycle klub.

ca. 40 ryttere fra de forskellige danske cykelhold deltager, herunder Team BHS – PL Beton Bornholm.

Cykelløbet vil prøve at fylde så lidt som muligt, samt at undgå at lukke veje og besværliggøre trafikken. Dog har de i samarbejde med politiet valgt at ændre lidt på færdslen på vejene.

I Vang er der ingen restriktioner, dog bliver der sendt cykelryttere af sted hvert andet minut fra havnen og op over Vangebakken.

Borrelyngvej får hastighedssænkning til 50 km/t og overhalingsforbud.