Bjarne Kristensen, Vibeke Gottlieb – uge 32 – 2023

Bjarne Kristensen født i 1956, opvokset på Bornholm og har malet de sidste 20 år.

Motiverne er fra Sandvig og omegn, en næsten uudtømmelig kilde.

Maleri, primært acryl på lærred.

.


Vibeke Gottlieb (1957) arbejder udforsker de kunstneriske muligheder i grænselandet mellem natur og arkitektur.

I dette spændingsfelt viser hendes oliemalerier en særegen rigdom, hvor kraftige teksturer går igen,
hvad enten malerierne er mættet af farve eller fremstår med sin sarte bund af marmorpuds.

vibekegottlieb.com