Vang Havns Gamle Bådhytte

af Hans Kapel, Finnedalsvej 4, Vang.

Man har fortalt mig, at inden ”Sejlerhytten” blev opført, lå der på samme sted et skur, hvis tag bestod af en omvendt båd. Gert Jørgensen fortalte mig engang, at det blev fjernet i midten af 1950-erne, men ellers har jeg ikke mødt nogen, som kunne fortælle mig mere om skuret. Jeg har i lang tid søgt billeder af det, men først for nylig fandt jeg nedenstående bilede i museets billedarkiv, hvor man får et godt indtryk af, hvordan det så ud.


Billedet viser den strandede ”Elenore” af Hamburg, som d. 26. september 1950 ved 18-tiden gik på grund lige ud for den vestre mole. Den havde lastet chaussesten i havnen og forsøgte at bakke ud, men kraftig strøm og vind samt utilstrækkelig motorkraft var årsagen til, at det gik galt. Skibet blev bragt flot den 13. oktober om aftenen med assistance af Svitsers S/S ”Ægir”. Det blev bugseret til Rønne, hvor det blev repareret. Nederst, midt i billedet, ses hytten.

Ser man nærmere på hytten kan man se, at agterenden er skåret bort og erstattet af en lukket gavl med port. Hytten lå fint i læ bag molens granitmur og harmonerer i øvrigt smukt med havnemiljøet. Det er ikke lykkedes at finde ud af, hvilken båd det er, som har fået en pensionisttilværelse på denne måde. Var en hytte som denne en ide til et nyt bussely på havnen?

Bådhytter, som man ofte kalder den slags bygninger, var i gammel tid en almindelig måde at udnytte udtjente fartøjer på. Enkelte er bevaret i Nord- og Vestjylland, på Thurø og enkelte andre steder, men ellers er de forsvundet i Danmark.

Bådhytter andre steder på Bornholm
Om de tidligere har været almindelige på Bornholm, skal jeg ikke kunne sige, for jeg er i museets billedsamling kun stødt på et enkelt eksempel, ud over det på havnen i Vang.

To steder har man i nyere tid taget ideen op og bygget nye bådhytter.


Et findes i en have i Svaneke, hvor det tjener som redskabsskur.

Et andet er for få år siden opført på havnen i Snogebæk, hvor det danner rammen om et lille museum.

Det eneste autentiske bådhus der mig bekendt er bevaret på Bornholm, ligger ved ”Klympen” lidt syd for Hasle.


Stedet, der oprindelig er et fiskerleje i lighed med Levka og Sorthat, hvor joller trækkes på land, hedder ”Peter Olsens Havn”. Havnens navn har intet have at gøre med den Peder Olsen, som var borgmester i Hasle under den bornholmske frihedskamp i 1658. Derimod er det en lokal fisker, der har lagt navn til stedet.

Da Hasle havn blev udbygget på grund af klinkefabrikkens krav om en større havn, var der en gruppe lokale fiskere, som i 1930’erne lavede deres egen lille havn lidt syd for Hasle. Idemanden hed Peter Olsen, og det er hans redskabsskur, som er bygget af en gammel sejlførende fiskerjolle der hed Saga*. Som det ses, har det været nødvendigt at pakke båden ind i tjærepap for at bevare skuret. Bådhuset fortjener en bedre skæbne.

Bådhytter andre steder i Verdenen
I Frankrig, Scotland og på Shetlandsøerne, er mange bådhytter bevaret, og man betragter dem her som en væsentlig del af den regionale kystkultur. Der gøres et stort arbejde for at bevare de ældste af dem, ligesom der opføres nye, med moderne bekvemmeligheder som rummer et stort potentiale i turistmæssig sammenhæng.


Ved Equihen Plage i Nordfrankrig tjente nogle af de største tidligere som beboelse for fiskerne.


I moderne tid har man opført nye, som udlejes som sommerboliger.


Udlejningshuse på øen Lindisfarne ud for Scotlands østkyst.


Eksempel på et bådehus anvendt som hestestald på Shetlandsøerne.

Til slut et lille opråb!
Tager vi i tilstrækkelig grad vare på den maritime kulturarv her på Bornholm?
Det gør vi næppe.

Alt for mange af de ofte lidet iøjnefaldende spor i landskabet som fortæller om øens historie ligger upåagtede og forsømte hen, eller måske er de allerede forsvundet. Som et sørgeligt aktuelt eksempel kan nævnes de to vagthytter på redningsstien mellem Ringebakkerne og Slotslyngen. De har været forsømt i al for mange år, og en hurtig redningsaktion er nødvendig, hvis denne vigtige del af redningsvæsenets historie ikke skal gå tabt.

*)Niels-Jørn Jensen ejer bådhytten ved Klympen har i en Facebook kommentar til artiklen påpeget følgende: Det er en sejlførende fiskerjolle med dam, som bar navnet “Saga”. Den er bygget før 1880 Og blev som udtjent båd i 1930 brugt som tag. Båden har aldrig lidt haveri, da der ikke er tegn på at der er udført større reparationer.
Hr. Kappel har før foreslået at jeg skulle fjerne tagpappen, men bådens tilstand gør det ikke muligt, der ud over vil hytten miste sin autenticitet.