Åben Vandmølle Søndag den16. juni 2019

Vang Vandmølle er åben på søndag d.16.6.2019 kl.13-16 i det ødækkende arrangement “Åbne møller”.
Her er en chance for at se den nykalkede mølle indvendigt og høre om dens historie af medlemmer fra Foreningen Bornholm.

Med venlig hilsen
Peter Christophersen
Vang 101

Fornemmelse for Vang

Om kort tid kommer 12 nordiske kunstnere til Vang fra Åland, Øland, Gotland, Hiiumaa, Rügen og Bornholm for at bo og arbejde i 1 uge om et fælles kunstprojekt. Vi har inviteret kunstnerne fra d. 18. – 26.5. 2019 under overskriften ”Fornemmelse for Vang”.

Alle i Vang inviteres til dialog og samarbejde. Vi håber du vil være med til at give din historie, udfordre kunstnerne og kikke forbi i løbet af ugen, så projektet kan blive spændende og samtidigt.

Søndag d. 19.5 kl. 10 i Vang Galleri vil vi gerne invitere alle til et kort uformelt kaffemøde.
Torsdag d. 23.5 inviteres du til gratis fællesspisning kl. 18.00 i Salteriet. Tilmelding senest d. 19.5 til Lene: 3018 2038 mail: lene@degett.dk

Vang Galleri og området omkring vil være vores arbejdsbase. Kik altid forbi når det passer dig. Vi vil slutte af med en fernisering lørdag d. 25.5 Velkommen kl. 15.00.
Udstillingen er åben under Kunstrunden i Kr. Himmelfartsferien 30.5-2.6 fra 11-16. (Giv gerne besked hvis du vil passe udstillingen en af dagene)

Igennem de sidste 8 år har professionelle kunstnere fra de 7 største baltiske øer, (Öland, Gotland, Rügen, Hiiumaa, Saaremaa, Åland og Bornholm) i B7 regi, arbejdet sammen om kunstprojekter. Vi er mødtes over 1 uges tid i gamle koldkrigszoner, nedlagte transformerstationer, slagterier, bunkersanlæg, hoteller, orangerier og naturområder, hvor vi har lavet stedsspecifikke kunstværker.

Vi har ferniseret udstillingerne og overdraget dem i lokal varetægt, som attraktion i turistsæsonen.

Kunstnerne er inviteret til at tilbringe en uge i Vang. Vi vil lave samtidskunst og udstille i Galleri Vang. Vi vil have et blik på Vang i et historisk perspektiv og i et nutidigt øjeblik, sanse området og diskutere udfordringerne i dag og i fortiden.
Vi er støttet af B7(Baltiske Øer/EU-projekt), Sparekassen Bornholms Fond, GIK(Gang i kulturen på Nordbornholm og Regionskommunens Kunst- og Kulturhistoriske Udvalg.

Venlig hilsen
Lene Degett, Ringedalsvej 3

Generalforsamling i Vang Beboer- og Grundejerforening

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 27. maj 2019 kl. 19.00 i Salteriet

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Aflæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent og budget.
5) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer.
6) Eventuelt

På Vang beboer og grundejerforenings vegne

Iris Kofod
Formand

Vang Beboer og Grundejerforening Vedtægter
Vang beboer og grundejerforenings regnskab 2018.

Nyt fra Vandværket – Generalforsamling

Man kan som bekendt mene meget forskelligt om vejret. Men ud fra et vandværks-synspunkt har det været en god, mild vinter, og vi har været forskånet for frostskader.

Mange andre forårsbebudere har allerede vist sig, og vi følger nu trop med vand-værkets forårstegn: Invitation til generalforsamlingen!

Traditionen tro byder vandværket på en sandwich inden selve generalforsamlingen. Det plejer at være hyggeligt og giver en god stemning.

Morten Sloth
Formand for Vang Vandværk

GENERALFORSAMLING i andelsforeningen Vang Vandværk

afholdes torsdag den 2. maj kl. 19 på Cafe Misty.

Alle vandbrugere er jo andelshavere, og vi vil gerne opfordre til at deltage i generalforsamlingen. Ud over at få en orientering om årets gang er det vigtigt, at flest muligt medvirker i beslutningerne omkring vandværkets økonomi.

På hjemmesiden www.vangvand.dk lægges både dagsorden, udkast til regnskab og budget samt forslag til årets takstblad. Alle disse forhold skal godkendes på generalforsamlingen.

Også i år inviterer vi på en sandwich kl. 18.30 på Misty, så giv venligst Poul Kofoed en tilmelding på kasserer@vangvand.dk eller tlf. 5696 3333 senest 25. april .

Vel mødt den 2. maj!

Bestyrelsen

Fællesspisning på Le Port onsdag d 27. marts kl 18:00

Gabriela og Kim Jantzen sørger for et dejligt måltid til 220,- kr (Drikkelse derudover).

Efter spisningen kommer Anders Kofoed Larsen, formand for Allinge-Sandvig byforening og fortæller om stenbrydningen på Nordlandet, samt viser film.

Vel mødt.

Tilmelding venligst direkte til Le Port inden d 19. marts på telefon: 56969201 eller mail: info@leport.dk

Orienteringsmøde om nyt “Salteri”

Den 13. december 2018 i Salteriet kl 19.00 indkalder Vang havn hermed til Orienteringsmøde om Havnens planer om at lave et Nyt Salteri som er tidssvarende, kommer tættere på Havnen og dermed tættere på, hvor tingene sker i Vang.

Dette sker i overensstemmelse med Vang Havns formålsparagraf 1; om at skabe liv i Vang.

I “Vang Nu&Da”(April 2018) fortalte vi om vores planer, hvordan vi har tænk det skal se ud og hvor vi tænker placeringen. Ligesom vi præsenterede tegninger af den foreslåede bygning fra oven og fra siden.

Vi har nu som lovet på generalforsamlingen i Vang Havn, fået udarbejdet perspektiv tegninger, der viser bygningen tegnet ind i miljøet, set fra Vang 62 og Vang 62a. Perspektivtegninger som bestyrelsen har forevist de to nævnte adresser.

I perioden op til udarbejdelsen af perspektivtegningerne har bestyrelsen sammen med arkitekten bearbejdet bygningen (Bygning er gjort lavere, sænket i niveau, og flyttet ca 2 meter mod syd) for at optimere bygningen i for hold til nærmeste naboers udsigt.

Det er bestyrelsens plan at præsentere planen som den nu foreligger for kommunen for at få principiel byggetilladelse.

Med venlig hilsen
Vang Havn

Aktiviteter i Vinteren 2018/19

Bladet “VANG nu & da”, December 2018 er udkommet og heri beskrives aktiviteter for den kommende tid.

Juletræstænding samt julehygge
Den 1. december mødes vi omkring juletræet på Vang Havn kl. 16.30 og tænder træet, så julestemningen kan indfinde sig i vores hyggelige by.
Efterfølgende er der fælles buffet i Salteriet. Også her er alle velkomne. Man medbringer en ret til fællesbordet, service samt drikkevarer til eget brug. Grundejerforeningen sørger for lys og varme, brød og smør. Vi synger julen ind og hygger os omkring måltidet. Tilmelding ikke nødvendig.

Nytårsaften 2018/2019
Den 31. december kan vi ønske hinanden godt nytår og nyde et glas mousserende vin ved et lille arrangement, som Beboer- og grundejerforeningen er vært ved. Straks efter rådhusklokkerne har spillet i København mødes vi på havnen i Vang. Måske vil det igen blive her, vi ser det flotteste nytårsfyrværkeri i Vang. Forhåbentlig ses vi – og hvis ikke – ønskes I alle et rigtig godt nytår med tak for det gamle.
Grundejerforeningens Bestyrelse

Fællesspisning 27. marts 2019 kl. 18.00 på Le Port.
Gabriella og Kim Jantzen vil servere en hovedret og dessert til 220, – kr.

Tilmelding til Iris Kofod mobil: 51 27 91 22 eller på mail: ihk@pc.dk senest d. 19. marts 2019

Strandrensning d. 4. maj 2019

Generalforsamling d. 27. maj

Fællesspisning og Foredrag

Fællesspisning på Le Port onsdag d. 21. november kl. 18.00.
Menuen koster 220,- kr. uden drikkelse.

Efter spisningen kommer Lars Holmsted og fortæller om 70’erne.

Tilmelding senest d. 13. november til Iris Kofod ihk@pc.dk eller til mobil 51279122

Musik i Salteriet

Lørdag d. 18. august kl. 18.30 – 20.30 med OLAF SØRENSEN TRIO

Olaf Sørensen Trio er etableret i 2013 og består af tre rutinerede musikere, der spiller jazzstandards, ballader og ikke mindst bossa nova i stemningsfulde arrangementer.

Olaf Sørensen, saxofon og fløjte
Henrik Kantner, el- og akustisk guitar
Povl Erik Carstensen, kontrabas

Tag stol, tæppe med samt mad eller kaffekurven med.
Vi glæder os til en hyggelig aften.

Arrangementet er gratis

Vang beboer og grundejerforening