GENERALFORSAMLING i andelsforeningen Vang Vandværk

Generalforsamlingen afholdes onsdag den 13. april kl. 19 i Cafe Misty, Vang Havn.

Alle hus- og sommerhusejere, der får vand fra Vang Vandværk, er andelshavere, og bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i generalforsamlingen.

Ud over at få en orientering om årets gang er det vigtigt, at flest muligt medvirker i beslutningerne omkring vandværkets økonomi.

På hjemmesiden www.vangvand.dk kan du finde dagsorden, udkast til regnskab og budget samt takstblad. Alle disse forhold som skal godkendes på generalforsamlingen.

Vandværket byder som sædvanligt på en sandwich, så giv venligst Henry Jespersen en tilmelding på mail på sekretaer@vangvand.dk eller på SMS tlf. 40 20 91 66 senest onsdag den 6. april.

På bestyrelsens vegne

Morten Sloth
Formand