En Forårshilsen fra Vang Beboer og Grundejerforening

Indkaldelse til Generalforsamling
Torsdag d. 2. juni kl. 19.00 mødes vi på The Ranch, Rutsker, Kirkebyen 49, 3790 Hasle og afholder generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Vang Beboer og Grundejerforening Vedtægter.pdf

I må gerne tilmelde jer, så vi er sikre på, at der er kaffe og kage til alle.

Tilmelding til formand: Iris Viborg Kofod, Mail: ihk@pc.dk eller på sms på 51 27 91 22

Vel mødt.

Kontingent
Husk at betale kontingent 2022 inden d. 15. maj, på konto: reg.nr.: 4720 konto: 3602486.
Skriv navn og adresse i Vang

3 kontingenttyper for beboere og grundejere i Vang
Medlem pr. husstand: 150,- kr.
Pensionister pr. hustand: 100,- kr.
Hvis du ikke bor eller ejer grund i Vang kan du blive Støttemedlem uden stemmeret for 100,- kr.

Sidste papirblad
”Vang nu og da” maj 2022 er blevet omdelt i Vang og de blade som sendes pr. post er på vej.

Første udgave af ”Vang nu og da” kom på gaden maj 1996 og nu slutter vi med det sidste blad maj 2022.
i 26 år har vi omdelt bladet. Mange historier og informationer er blevet fortalt.
Tak til alle som har bidraget til at bladet kunne eksistere i så mange år.

Vang beboer og grundejerforenings bestyrelsen har besluttet, at fremadrettet kommer alle informationer på vores hjemmesiden: www.vang.nu

Send gerne billeder og fortællinger til hjemmesiden.

Mvh Formand
Iris Viborg Kofod