Sankt Hansbål AFLYST

Som følge af tørken har det Bornholmske Brandvæsen udstedt et afbrændingsforbud, der også kommer til at berøre Vang Beboer- og Grundejerforenings planlagte aktiviteter.

Sankt Hansbålet den 23 Juni og Dagen derpå grill-aftenen er derfor aflyst.

Vi vil også gøre opmærksom på at forbuddet også gælder brug af åben ild i private haver, mv.

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:
* Haveaffald
* Bål, herunder bålfade
* Halm, halmstakke og lignende, som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer.
* Affald fra skovbrug
* Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv.

Desuden gælder forbuddet:
* Anvendelse af grill (grill tillades på fast ikke-brændbart underlag).
* Ildsteder (f.eks. ved shelterpladser).
* Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder.

Bornholms Brandvæsen anbefaler også, at man passer på ved rygning.