Generalforsamling Lørdag den 3. Juni kl 10:00 i SALTERIET

Vi har flyttet Generalforsamlingen i Vang beboer og grundejerforening d. 3. juni kl. 10.-12.30 til Salteriet, Vang havn – Salteriet ligger overfor Vang 68, 3790 Hasle.

Vær opmærksom på at der er Cykelløb (Bornfondo) samme dag i Vang, så det er ikke muligt at parkere på Vang havn.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Vang Beboer og Grundejerforening Vedtægter
Se Regnskab og Budget her:
Vang Beboer og Grundejerforening Regnskab 2022
Budget 2023. Vang beboer og grundejerforening

Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig, blot så vi er sikre på, at der er kaffe og kage til alle.
Tilmelding til formand: Iris Viborg Kofod, Mail: ihk@pc.dk eller på sms på 51 27 91 22

Vi ses

Med venlig hilsen

Formand Iris Viborg Kofod