Orientering om Høring vedr. Lokalplan 114 for nyt boligområde i Vang

Der er i øjeblikket er en høring vedr. lokalplanen, hvor beboere og grundejere har lejlighed til at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer.

Bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget skal være Udvikling og Byg, Kommunalbestyrelsen, i hænde senest 20. juli 2020.

Når offentlig­hedsperioden er slut, vurderer kommunalbestyrelsen, i hvilken udstrækning man vil imødekomme eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter godkendes planen endeligt. Beboere og grundejere opfordres til at indsende evt. bemærkninger direkte i hørings-modulet. Læs mere her: Forslag til lokalplan 114 for et boligområde i Vang.

På bestyrelsens vegne,
med venlig hilsen

Jeanne Albinus