Nyt fra Vang Vandværk: Vi udskifter Vandledning

Vi er i gang med at skifte 2500 m vandledning fra Hyllegårds-boringen til Borrelyngvej.

Vi bliver derfor nød til at lukke for vandet for beboerne på Krakvej, Nørrekrak, Hyldegårdsvej samt Borrelyngvej 44, 46 og 48.

Der lukkes for vandet på Mandag den 4. Oktober – fra kl 8:00 til kl 18:00

Det er den sidste del af den gamle forsyningsledning der udskiftes. Ledningen er udtjent og vi ønsker at forbedre forsyningssikkerheden.

Mvh Vandpasser
Mikael Mogensen
40369142