Nyt fra Vandværket – Generalforsamling

Man kan som bekendt mene meget forskelligt om vejret. Men ud fra et vandværks-synspunkt har det været en god, mild vinter, og vi har været forskånet for frostskader.

Mange andre forårsbebudere har allerede vist sig, og vi følger nu trop med vand-værkets forårstegn: Invitation til generalforsamlingen!

Traditionen tro byder vandværket på en sandwich inden selve generalforsamlingen. Det plejer at være hyggeligt og giver en god stemning.

Morten Sloth
Formand for Vang Vandværk

GENERALFORSAMLING i andelsforeningen Vang Vandværk

afholdes torsdag den 2. maj kl. 19 på Cafe Misty.

Alle vandbrugere er jo andelshavere, og vi vil gerne opfordre til at deltage i generalforsamlingen. Ud over at få en orientering om årets gang er det vigtigt, at flest muligt medvirker i beslutningerne omkring vandværkets økonomi.

På hjemmesiden www.vangvand.dk lægges både dagsorden, udkast til regnskab og budget samt forslag til årets takstblad. Alle disse forhold skal godkendes på generalforsamlingen.

Også i år inviterer vi på en sandwich kl. 18.30 på Misty, så giv venligst Poul Kofoed en tilmelding på kasserer@vangvand.dk eller tlf. 5696 3333 senest 25. april .

Vel mødt den 2. maj!

Bestyrelsen