Generalforsamling i Vang Beboer- og Grundejerforening

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 27. maj 2019 kl. 19.00 i Salteriet

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Aflæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent og budget.
5) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer.
6) Eventuelt

På Vang beboer og grundejerforenings vegne

Iris Kofod
Formand

Vang Beboer og Grundejerforening Vedtægter
Vang beboer og grundejerforenings regnskab 2018.