Hilsen fra Vang Vandværk:
Hold øje med dit Forbrug!

Hermed en sommerhilsen fra dit vandværk.

Det har været en god sommer med højt vandforbrug.

Vores vandforbrug toppede i perioden 15-17 Juli, hvor vi pumpede omkring 120 m³ vand op i døgnet. Her i August er vandforbruget stadigvæk højt – 75-85 m³/døgn.  Til sammenligning, så er vandforbruget i Januar-Februar under 20 m³ og når sit absolutte minimum på omkring 15 m³.

Vores vandforbrug er højere nu end på samme tid sidste år, så gør dig selv en tjeneste:

Tjek dit vandforbrug og din installation.
Vær opmærksom på om rosenbedet eller gårdspladsen er lidt for våd.

Udskiftning af vandmålere er nu afsluttet. 

Næste gang bliver vandmåleren aflæst automatisk.

Sammen med den nye måler fulgte lille brugsvejledning.


Bemærk at måleren har en fejlvisning, hvor de vigtigste er:
LEAK: Vandet har ikke stået stille i måleren i mindst én sammenhængende time i løbet af de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller toiletcisterne.
BURST: Vandstrømmen har overskredet en forprogrammeret grænse – 0,5m³ i en halv time = 500 liter i en halv time – hvilket kan være tegn på et sprængt rør.

Læs her: den lille brugsvejledning.
Læs her: om alle vandmålerens fortræffeligheder.

Husk! Tjek dit vandforbrug!

Vandværksbestyrer Mikael Mogensen kan kontaktes på mobil 40369142
Læs mere på Vang Vandværks Hjemmeside