Vi tester Frugt-pressen

Vang Beboer- og Grundejerforening har sidste år investeret i en frugtpresse, så vi kan lave æblemost.

De første æbler er modne og mit Discovery-æbletræ bugner, så jeg har tænkt mig at bringe et par kasser æbler til Vang havn lørdag den 24. August så vi kan teste frugt-pressen.

Vil du se, hvordan pressen virker og smage på mosten så kom ned på havnen – ved Sejlerhytten Lørdag den 24 August kl 14:00

Det er selvfølgelig smagsprøver, du skal blot medbringe din egen flaske eller andet at drikke af.

Efter presningen hygger vi med most og æblekage. (Du kan også medbringe kaffe eller te.) Vil du bage kage til fællesskabet så lægger jeg nogle æbler til side. Æbler til kage kan hentes lørdag formiddag hos mig.

Frugt-pressen vil, henover efteråret, blive pakket ud efter behov. Så, hvis du selv har æbler kan du presse din egen most til at drikke eller til vin, cider, æblefino eller æblemjød.

Vel mødt

Mikael Boldt
Vang 69

Nu starter Vangeugen

Galleriet bliver rammen om vores helt egen uge fra søndag d. 7. juli – til lørdag d. 13. juli 2019.

Vangeugen er et lokalt initiativ for at samle alle, store og små, og markere, at vi er andet og mere end bare en plads, hvor man nyder solnedgangen og havets brusen.

Søndag kl. 9.00 mødes alle, som vil og kan til opsætning af en offentlig udstilling, hvor temaet har Vang som omdrejningspunkt. Alle opfordres til at medbringe effekter til udstillingen og udstillerne med få linjer at beskrive den udstillede genstands historie på et skilt i A5-format.

Galleriudstillingen i uge 28 er en fortælling om Vangeboernes kreativitet eller begejstring og glæde over et smukt eller særpræget billede, et kært eje eller en smuk genstand, som kan have relation til Vangs historie, kunst og kultur, tidligere eller nulevende Vangeboere. Udstillingen er åbent mandag-fredag 13-17.00.

Efter opsætning af udstillingen søndag morgen serveres brunch kl.11.00 i forb. med ferniseringen. Tilmelding til Jeanne (30180594 tlf/sms) så bliver der rundstykker og scrambled eggs nok til alle.

Tirsdag aften kl 19.00, starter vores petanque-turnering for alle, som møder frem. Tag din nabo, genbo og familien med og få nogle hyggelige og inspirerende timer sammen i den dejligste by på vestkysten. Medbring mad- eller kaffekurv. Hvis vejret ikke indbyder til udendørs aktivitet, kryber vi i ly i Galleriet, hvor spillekortene m.m. bliver fundet frem.

Hold endelig øje med din mail, www.vang.nu og facebook: Vang Fiskerleje, når der kommer up-date om flere og spontane aktiviteter. 😃

Husk også tilmelding til vores traditionsrige kage- og dessertkonkurrence lørdag d.13. juli kl.17.00, som afholdes i forbindelse med sommerfesten, hvor alle medbringer mad (vi tænder grillen) og drikke.

Åben Vandmølle Søndag den16. juni 2019

Vang Vandmølle er åben på søndag d.16.6.2019 kl.13-16 i det ødækkende arrangement “Åbne møller”.
Her er en chance for at se den nykalkede mølle indvendigt og høre om dens historie af medlemmer fra Foreningen Bornholm.

Med venlig hilsen
Peter Christophersen
Vang 101

Fornemmelse for Vang

Om kort tid kommer 12 nordiske kunstnere til Vang fra Åland, Øland, Gotland, Hiiumaa, Rügen og Bornholm for at bo og arbejde i 1 uge om et fælles kunstprojekt. Vi har inviteret kunstnerne fra d. 18. – 26.5. 2019 under overskriften ”Fornemmelse for Vang”.

Alle i Vang inviteres til dialog og samarbejde. Vi håber du vil være med til at give din historie, udfordre kunstnerne og kikke forbi i løbet af ugen, så projektet kan blive spændende og samtidigt.

Søndag d. 19.5 kl. 10 i Vang Galleri vil vi gerne invitere alle til et kort uformelt kaffemøde.
Torsdag d. 23.5 inviteres du til gratis fællesspisning kl. 18.00 i Salteriet. Tilmelding senest d. 19.5 til Lene: 3018 2038 mail: lene@degett.dk

Vang Galleri og området omkring vil være vores arbejdsbase. Kik altid forbi når det passer dig. Vi vil slutte af med en fernisering lørdag d. 25.5 Velkommen kl. 15.00.
Udstillingen er åben under Kunstrunden i Kr. Himmelfartsferien 30.5-2.6 fra 11-16. (Giv gerne besked hvis du vil passe udstillingen en af dagene)

Igennem de sidste 8 år har professionelle kunstnere fra de 7 største baltiske øer, (Öland, Gotland, Rügen, Hiiumaa, Saaremaa, Åland og Bornholm) i B7 regi, arbejdet sammen om kunstprojekter. Vi er mødtes over 1 uges tid i gamle koldkrigszoner, nedlagte transformerstationer, slagterier, bunkersanlæg, hoteller, orangerier og naturområder, hvor vi har lavet stedsspecifikke kunstværker.

Vi har ferniseret udstillingerne og overdraget dem i lokal varetægt, som attraktion i turistsæsonen.

Kunstnerne er inviteret til at tilbringe en uge i Vang. Vi vil lave samtidskunst og udstille i Galleri Vang. Vi vil have et blik på Vang i et historisk perspektiv og i et nutidigt øjeblik, sanse området og diskutere udfordringerne i dag og i fortiden.
Vi er støttet af B7(Baltiske Øer/EU-projekt), Sparekassen Bornholms Fond, GIK(Gang i kulturen på Nordbornholm og Regionskommunens Kunst- og Kulturhistoriske Udvalg.

Venlig hilsen
Lene Degett, Ringedalsvej 3

Generalforsamling i Vang Beboer- og Grundejerforening

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 27. maj 2019 kl. 19.00 i Salteriet

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Aflæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent og budget.
5) Valg af bestyrelse, bestyrelsessuppleanter og revisorer.
6) Eventuelt

På Vang beboer og grundejerforenings vegne

Iris Kofod
Formand

Vang Beboer og Grundejerforening Vedtægter
Vang beboer og grundejerforenings regnskab 2018.

Nyt fra Vandværket – Generalforsamling

Man kan som bekendt mene meget forskelligt om vejret. Men ud fra et vandværks-synspunkt har det været en god, mild vinter, og vi har været forskånet for frostskader.

Mange andre forårsbebudere har allerede vist sig, og vi følger nu trop med vand-værkets forårstegn: Invitation til generalforsamlingen!

Traditionen tro byder vandværket på en sandwich inden selve generalforsamlingen. Det plejer at være hyggeligt og giver en god stemning.

Morten Sloth
Formand for Vang Vandværk

GENERALFORSAMLING i andelsforeningen Vang Vandværk

afholdes torsdag den 2. maj kl. 19 på Cafe Misty.

Alle vandbrugere er jo andelshavere, og vi vil gerne opfordre til at deltage i generalforsamlingen. Ud over at få en orientering om årets gang er det vigtigt, at flest muligt medvirker i beslutningerne omkring vandværkets økonomi.

På hjemmesiden www.vangvand.dk lægges både dagsorden, udkast til regnskab og budget samt forslag til årets takstblad. Alle disse forhold skal godkendes på generalforsamlingen.

Også i år inviterer vi på en sandwich kl. 18.30 på Misty, så giv venligst Poul Kofoed en tilmelding på kasserer@vangvand.dk eller tlf. 5696 3333 senest 25. april .

Vel mødt den 2. maj!

Bestyrelsen

Fællesspisning på Le Port onsdag d 27. marts kl 18:00

Gabriela og Kim Jantzen sørger for et dejligt måltid til 220,- kr (Drikkelse derudover).

Efter spisningen kommer Anders Kofoed Larsen, formand for Allinge-Sandvig byforening og fortæller om stenbrydningen på Nordlandet, samt viser film.

Vel mødt.

Tilmelding venligst direkte til Le Port inden d 19. marts på telefon: 56969201 eller mail: info@leport.dk

Orienteringsmøde om nyt “Salteri”

Den 13. december 2018 i Salteriet kl 19.00 indkalder Vang havn hermed til Orienteringsmøde om Havnens planer om at lave et Nyt Salteri som er tidssvarende, kommer tættere på Havnen og dermed tættere på, hvor tingene sker i Vang.

Dette sker i overensstemmelse med Vang Havns formålsparagraf 1; om at skabe liv i Vang.

I “Vang Nu&Da”(April 2018) fortalte vi om vores planer, hvordan vi har tænk det skal se ud og hvor vi tænker placeringen. Ligesom vi præsenterede tegninger af den foreslåede bygning fra oven og fra siden.

Vi har nu som lovet på generalforsamlingen i Vang Havn, fået udarbejdet perspektiv tegninger, der viser bygningen tegnet ind i miljøet, set fra Vang 62 og Vang 62a. Perspektivtegninger som bestyrelsen har forevist de to nævnte adresser.

I perioden op til udarbejdelsen af perspektivtegningerne har bestyrelsen sammen med arkitekten bearbejdet bygningen (Bygning er gjort lavere, sænket i niveau, og flyttet ca 2 meter mod syd) for at optimere bygningen i for hold til nærmeste naboers udsigt.

Det er bestyrelsens plan at præsentere planen som den nu foreligger for kommunen for at få principiel byggetilladelse.

Med venlig hilsen
Vang Havn