Gode Nyheder fra Vang Vandværk

Kære Andelshaver

Hermed et par gode nyheder fra Vang Vandværk

1. Årets vandforbrug bliver fremover fjernaflæst

Som bekendt er vandmålerne blevet udskiftet i foråret 2020. Det betyder, at målerne fremover vil blive fjernaflæst af vandværkspasser Mikael Mogensen på en runde i området.

Samtidig har vandværket indgået en aftale med Bornholms Energi og Forsyning om levering af måleraflæsningerne direkte til BEOF omkring spildevands-registrering. Ingen behøver således fremover at aflæse vand og indberette det hverken til Vang Vandværk eller til BEOF.

Dette er en lettelse for alle andelshavere, som vi er glade for at kunne gennemføre.

Det eneste, vi kommer til at mærke, er at vandværkets afregningstidspunkt skubbes fra udgangen af november til udgangen af december, så den svarer til BEOF’s afregningstidspunkt. Den førstkommende afregning vil derfor dække vandforbruget i perioden 30.11.2019 til 31.12.2020, i alt 13 måneder. Derefter vil afregningen følge kalenderåret.

Selvom årsaflæsningen fremover klares af vandværket, vil det stadigvæk være en god ide selv at følge med i sit vandforbrug. Ligesom aflæsning i forbindelse med ejerskifte mv. stadigvæk er den enkelte ejers ansvar.

2. Vandet bliver lidt billigere

Efter nogle år med væsentlige investeringer (bl.a. renoveringen af vandværket og udskiftningen af vandmålere) forventer vi mindre udgifter i de næstfølgende år. I 2021 skal råvandsledningen til Hyldegårdsboringerne ganske vist fornyes, men alligevel kan vi sætte taksterne lidt ned. Fra og med 2021 bliver den faste afgift reduceret fra 1.800 til 1.500 kr. ekskl. moms (fra 2.250 til 1.875 kr inkl. moms).

Bestyrelsen ønsker alle en mild vinter!

Bestyrelsen
Vang den 23. November 2020