Kontingent for 2023

Så er det forår og Vang Beboer- og Grundejerforeningens aktiviteter er så småt ved at komme i gang.

Støt op om foreningens arbejde og giv os vægt i den offentlige debat: vær medlem af Vang Beboer- og Grundejerforening.

Medlemskab i Vang beboer og grundejerforening koster 150 kr. pr. husstand, dog 100 kr. for pensionister.

Beløbet skal betales via Danske Bank: Reg. nr. 4720 konto: 3602486. Husk at skrive jeres adresse i Vang som tekst. Indbetaler navnet får vi fra din bank.

Praktisk (og nemt for kassereren ) er en fast, årlig overførsel til vores konto f.eks. hvert år i Maj.
Men: Husk også her at skrive adressen i Vang.

Betaling skal helst være inden vores generalforsamling Lørdag den 3. juni på The Ranch – Rutsker.

Vi har besluttet at vores hjemmeside nu er vores vej til kommunikation, så der bliver ikke længere sendt kontingentopkrævning ud direkte. Derfor dette opslag.

Spørgsmål kan rettes til formand Iris Kofod, mobil 51 27 91 22, mail ihk@pc.dk

Med venlig hilsen

Pia Pass
kasserer