Husk vores Generalforsamling

Her kommer en reminder om vores generalforsamling Søndag d. 12. juli kl. 10.00 på The Ranch i Rutsker. Da vi gerne vil sikre at der er morgenbrød til alle, er en tilmelding ønskeligt til ihk@pc.dk. På forhånd tak. (Tak til jer som allerede har tilmeldt jer. )

Dagsorden:

1)Valg af dirigent

2)Formandens beretning

3)Aflæggelse af regnskab

4) a) Indkomne forslag
b)Fastsættelse af kontingent
(Herunder gennemgang af budget)

5)Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor

6)Eventuelt

Se Regnskabet her: Vang grundejerforenings regnskab 2019 m underskrifter

Tak til jer som allerede har tilmeldt jer. Da vi gerne vil sikre at der er morgenbrød til alle, er en tilmelding ønskeligt til ihk@pc.dk. På forhånd tak.

Vang beboer og grundejerforening