Tag med på Tour de Vang 2023

Kære Vangeboere, Flexere, Førdere, Horra å Pibla

Det er nu blevet en tradition med Tour de Vang og i år afholdes det:
Lørdag den 8/7-2023 fra kl 15

– endeligt tidspunkt og plan meldes ud, så snart vi har tilbagemeldinger.

Tour de Vang er et besøgsevent, hvor vi i samlet flok efter tur, besøger hinanden på et kort visit i vores respektive hjem/haver og eventuelt til en udskænkning og en snack, som pågældende vært sørger for.

Traditionen tro tænder vi op i grillen hos os på Finnedalsvej og afslutter dér. Som tidligere er Vang Beboerforening så søde, at de støtter op om arrangementet med grillpølser og vi sørger for lidt at drikke til 🌭🍷🥤🍻🧃

Man er selvfølgelig meget velkommen til at deltage, selv om man ikke lægger hus og have til Tour de Vang og hvis starttidspunktet ikke helt passer, så kan man støde til undervejs 😊

Meld jer til ved at sende en mail på jeanetteborges@hotmail.com eller via opslaget på Facebook med
1. navne på alle deltagere
2. adresse og
3. hvorvidt du/I vil lægge hus til touren

Vi vil planlægge rute og program.

Håber alle har lyst til at deltage

De bedste hilsner

Jeanette og Michael
Finnedalsvej 3
29637485

Åben Vandmølle Søndag den 18 Juni 2023

Dansk Mølledag er en årlig tilbagevendende begivenhed, hvor historiske vand- og vindmøller i hele Danmark åbner dørene.

Vang Vandmølle er åben fra kl.13 til 16. Her er chancen for at se vores vandmølle indvendigt og høre om dens historie fortalt af medlemmer fra Foreningen Bornholm.

Vandmøllen er en af de 8 møller på Bornholm der har åbent Søndag.

Med venlig hilsen
Peter Christophersen
Vang 101

Hilsen fra Vandværket: Vi har masser af vand

I de seneste 5 år er vores vandforbrug faldet. Vores årlige forbrug ligger på ca 12.000 m3/året. Den måned, hvor vi brugte mest vand var i Juli 2021, hvor vi brugte over 3000 m3.

Vi har rent vand i gode mængder. Vores vand er lige blevet testet og det er bare… rent vand.

Det er tørt og varmt, så græsplænen og bær-buskene tørster. Men alligevel tør vi godt spå at sommerens drik bliver: Vânge-vand !

Vi tror, at rigtig mange denne sommer vælger Vânge-vand som deres foretrukne drik. Det er der i hvert fald mange gode grunde til:

 • Vânge-vand er miljøvenligt og leveres uden skadelig plastikemballage,
 • Vânge-vand leveres direkte fra lokal kilde uden CO2-forurenende transport fra navnkundige udenlandske aftapningssteder,
 • Vânge-vand koster mindre end 7 øre pr. liter (og så har du også betalt for at komme af med det igen),
 • Vânge-vand glemmer du aldrig at få sat på indkøbssedlen – det ER allerede i køkkenet,
 • Vânge-vand behøver du ikke sætte i køleskabet, det ER behageligt køligt ved leveringen,
 • Vânge-vand leveres ikke af en koncern i skattely, men af et lokalt andelsvandværk, du selv er medejer af.
 • .
  Vandværket ønsker alle en god sommer og SKÅL i Vânge-vand

  God sommer

  Vang Vandværks Bestyrelse

  Galleriet på Vang Havn åbner for Sæsonen 2023

  Galleri Vang åbner den 11. Juni for sæsonens udstillinger.

  Frem til begyndelsen af Oktober er der hver uge skiftende udstillinger. 26 kunstnere i fællesskab og hver for sig udstiller i galleriet, som ligger i det tidligere stenskæreri helt ud til Østersøen.

  Med sin unikke placering tæt på Vang havn som mange turister og fastboende bornholmere bruger som udgangspunkt for gåture og oplevelser i området, virker galleriet som en lille perle der tiltrækker publikums opmærksomhed. Vang Havn, der ejer bygningen regner med, at der i gennemsnit kommer 100 besøgende om dagen hen over sæsonen.

  Se hele udstillingslisten her: Galleri Vang

  Her er et uddrag af udstillerne 2023:

  Sankt Hansbål AFLYST

  Som følge af tørken har det Bornholmske Brandvæsen udstedt et afbrændingsforbud, der også kommer til at berøre Vang Beboer- og Grundejerforenings planlagte aktiviteter.

  Sankt Hansbålet den 23 Juni og Dagen derpå grill-aftenen er derfor aflyst.

  Vi vil også gøre opmærksom på at forbuddet også gælder brug af åben ild i private haver, mv.

  Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:
  * Haveaffald
  * Bål, herunder bålfade
  * Halm, halmstakke og lignende, som afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer.
  * Affald fra skovbrug
  * Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv.

  Desuden gælder forbuddet:
  * Anvendelse af grill (grill tillades på fast ikke-brændbart underlag).
  * Ildsteder (f.eks. ved shelterpladser).
  * Apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære-aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater er også forbudt at bruge imens afbrændingsforbuddet gælder.

  Bornholms Brandvæsen anbefaler også, at man passer på ved rygning.

  Generalforsamling Lørdag den 3. Juni kl 10:00 i SALTERIET

  Vi har flyttet Generalforsamlingen i Vang beboer og grundejerforening d. 3. juni kl. 10.-12.30 til Salteriet, Vang havn – Salteriet ligger overfor Vang 68, 3790 Hasle.

  Vær opmærksom på at der er Cykelløb (Bornfondo) samme dag i Vang, så det er ikke muligt at parkere på Vang havn.

  Dagsorden ifølge vedtægterne. Vang Beboer og Grundejerforening Vedtægter
  Se Regnskab og Budget her:
  Vang Beboer og Grundejerforening Regnskab 2022
  Budget 2023. Vang beboer og grundejerforening

  Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig, blot så vi er sikre på, at der er kaffe og kage til alle.
  Tilmelding til formand: Iris Viborg Kofod, Mail: ihk@pc.dk eller på sms på 51 27 91 22

  Vi ses

  Med venlig hilsen

  Formand Iris Viborg Kofod

  En forsommer-hilsen fra Vang Beboer og Grundejerforening, Maj-2023

  Indkaldelse til Generalforsamling
  Lørdag d. 3. juni kl. 10.00 mødes vi på The Ranch, Rutsker, Kirkebyen 49, 3790 Hasle og afholder generalforsamling.
  Dagsorden ifølge vedtægterne. Vang Beboer og Grundejerforening Vedtægter
  Vi vil gerne have en tilmelding fra jer, så vi er sikre på, at der er kaffe og kage til alle.
  Tilmelding til formand: Iris Viborg Kofod, Mail: ihk@pc.dk eller på sms på 51 27 91 22
  Vel mødt.

  Kontingent
  Støt op om foreningens arbejde og giv os vægt i den offentlige debat: vær medlem af Vang Beboer- og Grundejerforening.

  Medlemskab i Vang beboer og grundejerforening koster 150 kr. pr. husstand, dog 100 kr. for pensionister.
  Beløbet skal betales via Danske Bank: Reg. nr. 4720 konto: 3602486. Husk at skrive jeres adresse i Vang som tekst.

  Betaling skal helst være inden vores generalforsamling Lørdag den 3. juni på The Ranch – Rutsker.
  Læs mere: Kontingent for 2023

  Der er gang i Vang
  Der har allerede været afholdt de første arrangementer i år, og der kommer flere til.

  1. april var der koncert i Galleriet, hvor ca 50 tilskuere nød den drømmende skønhed og skrøbelige melodiøsitet med trioen: Dørge Becker Carlsen.
  .

  29. april afholdt vi den årlige strandrensning og rengøring af stenhugger monumentet -dag.

  Af kommende arrangementer kan nævnes:
  Generalforsamling d. 3. juni kl. 10-12.30 på The Ranch (selvfølgelig)
  Loppe- og Kræmmermarked på havnen den 4. juni Læs mere: Loppe- og Kræmmermarked på Vang Havn – Vil du være med?
  Sankt Hans bål d. 23. juni kl. 21.00 med Dagen-Derpå-Hygge ved gløderne den 24. juni kl 18:00
  Sommerfest i Galleriet d. 29. juli kl. 17.30.

  Har du forslag til aktiviteter vi kan lave henover sommeren, så sig endelig til – og hold øje med vores hjemmeside og nyhedsbrev.

  Mvh Formand
  Iris Viborg Kofod

  Kontingent for 2023

  Så er det forår og Vang Beboer- og Grundejerforeningens aktiviteter er så småt ved at komme i gang.

  Støt op om foreningens arbejde og giv os vægt i den offentlige debat: vær medlem af Vang Beboer- og Grundejerforening.

  Medlemskab i Vang beboer og grundejerforening koster 150 kr. pr. husstand, dog 100 kr. for pensionister.

  Beløbet skal betales via Danske Bank: Reg. nr. 4720 konto: 3602486. Husk at skrive jeres adresse i Vang som tekst. Indbetaler navnet får vi fra din bank.

  Praktisk (og nemt for kassereren ) er en fast, årlig overførsel til vores konto f.eks. hvert år i Maj.
  Men: Husk også her at skrive adressen i Vang.

  Betaling skal helst være inden vores generalforsamling Lørdag den 3. juni på The Ranch – Rutsker.

  Vi har besluttet at vores hjemmeside nu er vores vej til kommunikation, så der bliver ikke længere sendt kontingentopkrævning ud direkte. Derfor dette opslag.

  Spørgsmål kan rettes til formand Iris Kofod, mobil 51 27 91 22, mail ihk@pc.dk

  Med venlig hilsen

  Pia Pass
  kasserer

  Loppe- og Kræmmermarked på Vang Havn – Vil du være med?

  Søndag den 4. juni, fra 10:00 til 14:00, afholder vi igen Loppe- og Kræmmermarked på havnen i Vang.

  Alle, der har hus i Vang er velkommen til at sætte et bord op og sælge: nyt eller gammelt, hjemmelavet, stort og småt…

  Du skal selv bære det ned på havnen – og hjem igen, hvis du ikke fik solgt.

  Det koster ikke noget at have en bod, men du skal kontakte Merete, Vang 99a, på md@merete-dick.dk eller tlf 40616637, så vi kan planlægge og koordinere. Giv gerne besked senest i Pinsen.

  Så nu er der igen ikke nogen undskyldning for at få ryddet op.