GENERALFORSAMLING i Vang Vandværk A.m.b.a.

Generalforsamling i andelsforeningen Vang Vandværk afholdes torsdag den 2. juli kl. 19 i Galleriet i Vang Havn.

Alle husejere er jo andelshavere, og vi vil gerne opfordre til at deltage i generalforsamlingen. Ud over at få en orientering om årets gang er det vigtigt, at flest muligt medvirker i beslutningerne omkring vandværkets økonomi. På hjemmesiden www.vangvand.dk lægges både dagsorden, udkast til regnskab og budget samt årets takstblad. Alle disse forhold skal godkendes på generalforsamlingen.

Vandværket byder på en forfriskning, så giv venligst Henry Jespersen en tilmelding på mail til sekretaer@vangvand.dk eller på SMS tlf. 40 20 91 66 senest mandag 29. juni.

Vel mødt den 2. juli!

En forårshilsen fra
Vang Beboer og Grundejerforening

Vi havde planlagt strandrensning lørdag d. 2. maj, hvor vi skulle være samlet på Vang havn.

Jeg har besluttet, at sådan skal det ikke være i år, vi må samle skrald hver for sig. Dels er der forsamlingsforbud over 10 personer og dels skal vi passe på hinanden.

Jeg ved, at mange af jer samler skrald i forvejen, når I går tur og tak for det.

Her skal blot lyde en opfordring til alle, om at tage en pose med på jeres tur rundt i området. Vi har oplyst Regions kommunen, at vi dækker kyststrækningen fra Pissebækken til Jons kapel.

Jeres opsamlede skrald må I gerne lægge i miljøstationen oppe oven for byen. Hvis der er store mængder af skrald, er I velkomme til at kontakte undertegnede, og så må vi koordinere afhentningen.

Generalforsamling 2020
Vi  kan ikke afholde generalforsamling lørdag d. 7. juni. Ny dato kommer så snart vi ved, at vi kan samles mere end 30-40 stykker. Bestyrelsen har besluttet, at Vang beboer og grundejerforeningens generalforsamlingen forventes afholdt søndag d. 7. juni kl. 9.30-11.30 i Salteriet, Vang havn. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Om generalforsamlingen kan afholdes denne dag afhænger af myndighedernes anbefalinger til den tid. Men foreløbig er det, det vi planlægger efter.

Den planlagte åbning af Bixen d. 7. juni og Vangeugens afholdelse i uge 27, med start søndag d. 28. juni, afventer myndighedernes anbefalinger.

Mere information vil blive fremsendt.

Det er tid til kontingent betaling.
Kontingent indbetales inden d. 15. maj 2020 for hele året 2020 på reg. nr. 4720 konto nr.: 3602486

Der er 3 kontingentsatser, enten betales:
150,- kr. pr. husstand (inkl. Bladet: Vang nu og da) eller
100, -kr. pr. husstand med pensionister (inkl. Bladet: Vang nu og da) eller
75 kr. for dem, som kun vil holde bladet Vang nu og da (Her er man ikke medlem af Vang beboer og grundejerforening.)

Bestyrelsen håber, at alle er raske og er kommet godt igennem Corona-krisen indtil nu. Meget er forandret, og der er mange ting, der skal tages hensyn til, så myndighedernes anbefalinger følges.

Ha’ et forsat godt forår og god sommer.

Pas godt på dig selv og på hinanden.

På Vang beboer og grundejerforenings vegne

Iris Kofod.

Historien om gamle dages Bådhytter

På Vang havn, hvor Sejlerhytten står i dag, var der engang en bådhytte.

Bådhytter brugte som udgangspunkt gamle udtjente både eller joller som tag, og blev brugt som redskabsskur eller lignende.

Hans Kapel har skrevet den interessante historie om Bådhytter – både om den som var på Vang havn, dem som stadig findes på Bornholm, og dem som vi kan finde andre steder i verdenen.

Læs historien her: Vang Havns Gamle Bådhytte

inspireret af bådhus-historien, spørger Hans Kapel om vi tager i tilstrækkelig grad vare på den maritime kulturarv her på Bornholm?

Alt for mange af de ofte lidet iøjnefaldende spor i landskabet som fortæller om øens historie ligger upåagtede og forsømte hen, eller måske er de allerede forsvundet. Som et sørgeligt aktuelt eksempel kan nævnes de to vagthytter på redningsstien mellem Ringebakkerne og Slotslyngen. De har været forsømt i al for mange år, og en hurtig redningsaktion er nødvendig, hvis denne vigtige del af redningsvæsenets historie ikke skal gå tabt.

Nytårstaffel 2020

Vang havn vil gerne byde til Nytårstaffel, så vi kan ønske hinanden Godt Nytår i Vang og i den anledning vil vi byde på Røgede Ål i Salteriet
lørdag den 18. januar 2020 kl. 18.00
Ta’ selv tilbehør, drikkelse og service med.
Vi har masser af Ål men begrænsede pladser så derfor er Tilmelding nødvendig til Søren (Vang 50) 56969356 eller 30182252(gerne sms)

Med venlig hilsen
Fra arrangørerne
Willy, Hans, Kurt og Søren

Fællesspisning på Le Port og Rejseberetning fra Singapore

Vang beboer og grundejerforening byder i samarbejde med Le Port på

Fællesspisning på Le Port onsdag d. 20. november kl 18.00.

Gabriela og Kim Jantzen sørger endnu en gang for et dejligt måltid til 235,- kr (Drikkelse der ud over).

I forbindelse med arrangementet vil Hans Jørn Karlsen fortælle om sin rejse til Singapore

Vel mødt.

Tilmelding venligst direkte til Le Port inden d 13. november på telefon: 56969201 eller mail: info@leport.dk

Med venlig hilsen Jeanne Albinus

Det er J-dag

Julebryggen bliver frigivet.
Og vi synes, det vil være så hyggeligt, hvis du vil være med til et lille event, hvor vi hilser vinteren og juleøllet velkommen.

Vi får en lille leverance til Salteriet kl 20.59. Kom og vær med.

Bedste hilsen Vang Havn og Vang beboer og grundejerforening.

Mexicansk Folkemusik i Salteriet

Vi har taget imod et rigtig godt tilbud, som et af vores medlemmer har formidlet kontakt til. Derfor er der mexicansk folkemusik i Salteriet på lørdag d. 26/10 kl 19.30. Bola Suriana kalder de seks gæve musikanter sig, som gæster Danmark og Vang.

I den forbindelse vil grundejerforeningen benytte lejligheden, som tak til frivillige kræfter og kunder i Bixen denne sommer, at markere sæsonafslutningen i Bixen ved at byde på en skål mad og et glas vin fra kl 18.00. Alle er velkomne, serveringen bliver enkel men god, og man behøver blot at tilmelde sig af hensyn indkøb og ellers blot møde frem med godt humør til en festlig aften.

Vel mødt!

Skriv gerne tilmelding pr sms på telefon 30180594

På grundejerforeningens vegne Jeanne Albinus