GENERALFORSAMLING i Andelsforeningen Vang Vandværk 2024

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 11. maj kl. 12 på Cafe Misty, Vang Havn. Det præcise mødested vil blive meddelt senere.

Alle hus- og sommerhusejere, der får vand fra Vang Vandværk, er andelshavere, og bestyrelsen opfordrer alle til at deltage i generalforsamlingen. Det er vigtigt at der er opbakning til vores lokale vandværk.

Dagsorden i følge Vedtægterne. På generalforsamlingen behandles blandt andet Regnskab, Budget og Takstblad.

Vedtægter for Vang Vandværk a.m.b.a.

GF2024 Dagsorden

Vang Årsrapport 2023

Vang Budget 2024

Takstblad-2024

Vandværket byder efterfølgende på en let frokost, så giv venligst Henry Jespersen en tilmelding på mail til sekretaer@vangvand.dk eller på SMS tlf. 40 20 91 66 senest fredag den 3. maj.

Vel mødt den 11. maj!

Bestyrelsen